top of page
Search

סווג את המזומנים שלך

תקציבים לחתונה הם בכלל איזון. התחל את תכנון התקציב שלך על ידי עריכת רשימת ביקורת של הפרטים המכריעים, כמו המוסיקה, שמלת הכלה שלך, ההזמנות, הפרחים והצלם, והקצה מספר לכל אחד - אחד מהם הוא החשוב ביותר ושלושה הם הנמוכים ביותר. השקיע את כספך בכל המספרים שלך ומספר פינות בשלשות המספרים שלך. (אבל הכל לא יכול להיכנס לקטגוריה מספר אחת!) לדוגמא, אם שמלת מעצבים ואוכל נהדר הם מה שחשוב באמת, יתכן שתצטרך לבחור הזמנות פשוטות וסידורי פרחים קטנים יותר.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

קבל את כל השינויים הלא תקניים בהסכמים שלך בכתב או שלח לספק אימייל באישור ובו "שלום, רק מאשר שתשמור על המקום פתוח עד 2 לפנות בוקר מול חצות." לא רק להניח שהכל מסודר - לפעמים, עד שהיום בפועל יסתובב, איש

כשזה מגיע לחודש האחרון של התכנון שלך (וכשאתה מנושא במיוחד) התבונן ברשימת המטלות הארוכה שלך וקצר שלושה דברים. כן, חתוך שלושה דברים. לא דברים מכריעים שפשוט לא בא לך לעשות, כמו לבחור שיר תהלוכה או לאשר פ

תן לספק אחד להוביל אותך למשנהו. צלם החתונות שלך יכול לומר לך איזה פריחה של פרחים באמת קופץ, ומנהל הקבלה שלך צריך לדעת איזו להקה אורזת באופן עקבי את רחבת הריקודים.

bottom of page